Sörvényes Wörkshop - szept. 22., szombat

 

Közgyűlési meghívó 2016.05.21.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete rendes közgyűlést tart, amelyre tisztelettel minden Rendes és Pártoló tagot az Egyesület alapszabályában és jelen meghívóban foglalt feltételek szerint meghívunk. 
 
A közgyűlés időpontja: 2016. május 21. 10.00 óra (tíz óra)
A közgyűlés helyszíne: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. (Kapucsengő: 38, amennyiben nem működne a +36 30 324 23 20 számot kell megcsörgetni a bejutás érdekében).
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1./ 2015. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
2./ A www.szupercella.hu hivatalos weboldal megújításának, illetve üzemeltetésének tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
3./ Stormpanel és viharvadászathoz kapcsolódó eszközrendszer megújításának, illetve kialakításának tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
4./ Molnár Ákos (Storman) rendes tagunk USA-ban bonyolítandó viharvadászata támogatásának, valamint közvetítésének tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
5./ Konvektív előrejelzés kiadásnak és beosztásának tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
6./ Viharvadász képzési rendszer fenntartásának tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
7./ Az Egyesület facebook oldala üzemeltetésének és hírszerkesztésének tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
8./ Az Egyesület tudományos munkája – ide értve a verifikációs, blog és beszámoló írási tevékenységet – folytatásának és elmélyítésének tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
9./ 2016. évi viharvadász szezon és 2017. évi általános tevékenységi prioritások meghatározása, annak tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
10./ A VII. Viharvadász találkozó értékelése, jövőbeni közösségi programok, illetve tudományos konferenciákon való részvétel lehetőségei, ezek tárgyi, személyi, pénzügyi és szervezeti feltételei
11./ Egyebek
Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg, úgy 30 perc (harminc perc) elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend mellett megismételt közgyűlést tart. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van.  
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 21. 10.30 óra (tíz óra harminc perc)
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. (Kapucsengő: 38, amennyiben nem működne a +36 30 324 23 20 számot kell megcsörgetni a bejutás érdekében).
 
Kelt Kecskemét, 2016. május 7.
Kovács Kornél - elnök
 

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

Készítette

Viharvadászok Egyesülete

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat