Sörvényes Wörkshop - szept. 22., szombat

 

Közgyűlési meghívó 2016.12.10.

 
Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete rendes közgyűlést tart, amelyre tisztelettel minden Rendes és Pártoló tagot az Egyesület alapszabályában és jelen meghívóban foglalt feltételek szerint meghívunk.

A közgyűlés időpontja: 2016. december 10., 10.00 óra (tíz óra)

A közgyűlés helyszíne: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. (Kapucsengő: 38, amennyiben nem működne a +36 30 324 23 20 számot kell megcsörgetni a bejutás érdekében).

NAPIRENDI PONTOK
1./ 2016. évben az 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kapott egyesületi bevétel (1% felajánlás) 2017. évben történő felhasználása irányainak és elveinek meghatározása.
2./ Egyebek
Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg, úgy 30 perc (harminc perc) elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend mellett megismételt közgyűlést tart. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van.  

A megismételt közgyűlés időpontja: 2016. december 10. 10.30 óra (tíz óra harminc perc)

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. (Kapucsengő: 38, amennyiben nem működne a +36 30 324 23 20 számot kell megcsörgetni a bejutás érdekében).

Kelt Kecskemét, 2016. november 30.

(kérjük, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat az info@szupercella.hu címen)
 
Kovács Kornél
ELNÖK

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

Készítette

Viharvadászok Egyesülete

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat