Közgyűlési meghívó 2024.05.22.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete rendes közgyűlést
tart, amelyre tisztelettel minden Rendes Tagot és Pártoló Tagot az Egyesület alapszabályában és
jelen meghívóban foglalt feltételek szerint meghívunk.
A közgyűlés időpontja: 2024. május 22., 18.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Kraft SörBár és SörKert (Jégkert), 1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2.
NAPIRENDI PONTOK
1./ 2023. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint kiegészítő melléklet elfogadása
2./ Egyebek
MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott
közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg,
úgy 30 perce elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend
mellett megismételt közgyűlést tarthat. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés
határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van.
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2024. május 22., 18.30 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne:  Kraft SörBár és SörKert (Jégkert), 1027 Budapest,
Bakfark Bálint utca 2.
 
Kelt Budapest, 2024. május 07.
 
 
Komjáti Kornél
Elnök

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat