Közgyűlési meghívó 2017. 05. 27.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete közgyűlést tart, amelyre tisztelettel minden Rendes Tagot és Pártoló Tagot az Egyesület alapszabályában és jelen meghívóban foglalt feltételek szerint meghívunk.

A közgyűlés időpontja: 2017. május 27., 17.00 óra
A közgyűlés helyszíne: 1024 Budapest, Retek utca 12 – IL TRENO Étterem

NAPIRENDI PONTOK
1./ 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
2./ Tagdíjak mértékének megtárgyalása
3./ Rendes tag felvétele

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg, úgy legkorábban három naptári nap, legkésőbb 15 naptári nap elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend mellett megismételt közgyűlést tarthat. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van.
 

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 30., 17.30 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. (Kapucsengő: 38, amennyiben nem működne a +36 30 324 23 20 számot kell megcsörgetni a bejutás érdekében).
 
Kelt Kecskemét, 2017. május 11.
 
 
Kovács Kornél
Elnök

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat