Egy-egy helyen nem-mezociklonális tuba (esetleg tornádó)

Fokozat: 

Érvényesség ideje: 2009.05.29. 10:00 UTC - 2009. 05.30 06:00 UTC

Egy északról lefûzõdõ magassági hidegörvény alakítja idõjárásunkat az elkövetkezõ idõszakban. Az örvényhez kapcsolódó örvényességi mezõ, a néhol jelentõsebb talaj közeli labilitás délután illetve az ezekkel esetleg szerencsésen kölcsönható konvergencia mezõ lehetõséget teremt nem-mezociklonális tubák, esetleg tornádók kialakulására.

A GFS elõrejelzése szerint az éjszaka átvonult hidegfront mögött egy tartós konvergencia vonal várható hozzávetõlegesen a Bükk és a Viharsarok sávjában (késõbb Viharsarok és Mátra), más modellek a Debrecen-Salgótarján vonalat valószínûsítik. A front mögött keletkezõ konvergencia vonal az észak-déli lefutású izobároknál, alapvetõen a domborzati tényezõkbõl adódóan jellemzõen ebben a térségben viszonylag gyakran elõforduló jelenség. 2008-ban Egerben több esetben, Ipolytarnócon egy esetben fordult elõ hasonló helyzetben nem mezocilonális tuba, illetve tornádó. 

A tartós konvergencia meglétén túl, annak erõssége is ugyanolyan fontos, illetve kedvezõbb lehet, ha a kialakult cellák tartósan a vonal fölött tudnak maradni. A jelenlegi helyzetben a modellek 0-6 km-es sûrûséggel súlyozott átlagszele inkább északnyugati átlagszelet jelez elõre, mint északit, így a cellamozgás alapján a konvektív cellák mindig ugyanazon hely fölött képzõdhetnek, ami segíti a konvergencia mentén meglévõ örvények összehúzódását.

Kérdéses, hogy a labilitás illetve az örvényesség mibenléte és eloszlása hogyan hat majd kölcsön a konvergenciával. A modellek az örvényességet 700 illetve 600 hPa-on inkább a Duna-Tisza közére illetve az északkeleti határvidék fölé számítják, 500 hPa-on viszont inkább már a Tiszántúl fölé, a 15 UTC-kor az Északi-Középhegység felett megjelenõ örvényesség például kedvezõen egybemetszhet a már felvázolt lehetséges konvergencia vonalakkal. A labilitási értékek éppen az összeáramlási terület fölött nem túl jelentõsek (10-20 J/kg 0-3km-es CAPE), a nagyobb labilitású Kelet-Dunántúlon (60-70 J/kg 0-3km-es CAPE) viszont nem várható tartósabb konvergencia. A 0-2 km-es hõmérsékleti gradiens (15-20 fok körül az egész országban), a kellõen kirugódott állapotgörbével együtt viszont elegendõ lehet a vertikális tengelyû örvényesség erõteljes összehúzására a tartós konvergencia mentén.

Mindent összefoglalva a mai nap folyamán elõfordulhatnak konvektív cellákhoz kapcsolódóan nem-mezociklonális tubák (esetleg tornádó), leginkább a korábban említett területek felett (Viharsarok-Bükk-Mátra illetve Debrecen-Salgótarján). Ugyanakkor az idõjárási helyzet kaotikusságából és a labilitási képbõl következõen máshol sem lehet kizárni kialakulásukat.

 

Írta: meteorman

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat