Radaros alapismeretek 1

A radarok a mezoskálájú folyamatok, zivatarok, szupercellák követésének és tanulmányozásának elengedhetetlen távérzékelésu méroeszközei. Épp ezért arra vállalkozunk jelen írás keretében, hogy a nagyérdemut megismertessük a radarmérések fizikai hátterével, alapveto tudnivalóival, szélesköru alkalmazási területeivel, de szót ejtünk a mérések buktatóiról és korlátairól is. A két részesre tervezett írás elso részében az alapveto fogalmakat tisztázzuk, illetve részletesen elmagyarázzuk, mit és hogyan mér tulajdonképpen az idojárási radar. A hamarosan következo második részben a megjelenítési típusokról, a gyakori mérési problémákról illetve a radarok mezometeorológiában történo alkalmazásáról fogunk részletesen értekezni.


 

1. Mi az idojárási radar?

 

Az idojárási radar olyan berendezés, ami egy rögzített vagy mozgó felszíni pontból nagyenergiájú elektromágneses mikrohullámokat (centiméteres hullámhosszú) bocsát ki a légkör egy meghatározott tartományába, majd pedig megméri az onnan visszaverodött hullámok intenzitását. Radarokat elsoként a katonaságnál rendszeresítették az ellenséges objektumok (repülogépek, hajók) felderítésére, a  meteorológiában a 40-es évek végén alkalmazták eloször, azóta pedig légkörünk valós ideju feltérképezésének elengedhetetlen eszköze. Magyarországon az elso idojárási radar 1967-ben kezdte meg muködését Ferihegyen. Jelenleg három korszeru, amerikai gyártmányú radar üzemel hazánkban (Budapest - Pestlorinc, Nyíregyháza - Napkor illetve Pogányvár a Balatontól délnyugatra), amelyek mérései az egész országot lefedik. További egy orosz gyártású, MRL-5 típusú radart alkalmaz a NEFELA a jégesoelhárítás kiszolgálására (Hármashegy - Mecsek). 

 

 

2. Hogyan épül fel egy radarberendezés?

 

A radar alapveto egységeinek sematikus felépítését az alsó ábrán figyelhetjük meg. 
Mint ahogy említettük, a radar nagyenergiájú mikrohullámokat bocsát ki, és fogadja is a visszaérkezo jeleket. A kibocsátás meghatározott hosszúságú energiacsomagokban, ún. impulzusokban történik, amit az adó berendezés állít elo egy elektromágneses vákuumcso, az ún. magnetron segítségével.  Az impulzus hosszát és a kibocsátás gyakoriságát a modulátor szabályozza, tulajdonképpen ez a részegység kapcsolja ki és be az adó berendezést. Az impulzus a magnetronból a csotápvezeték mentén az antennához jut el, ami az impulzust kisugározza a tér egy meghatározott irányába. A visszaérkezo, gyenge elektromágneses impulzust - az antenna tányérja által egy pontba fókuszálva - a nagy érzékenységu vevo berendezés fogadja, ami ezt követoen felerosíti a jelet, majd pedig továbbítja a megjeleníto berendezések számára. További fontos egység a duplexer, ami kibocsátás ideje alatt kikapcsolja a vevo egységet, mivel azt az adó által kilott nagyenergiájú sugárzás azonnal tönkretenné. Mindezeket a muveleteket ma már mindenhol számítógép vezérli és hangolja össze. 

 

 

 

 

3. Mit mérnek az idojárási radarok és hogyan történik a mérés? 

 

3.1 A radarmérések általános technikai és fizikai jellemzoi

 

Az idojárási radarokat elsosorban csapadékmérésre használjuk, mivel a kisugárzott mikrohullám elsodlegesen a felhoben található csapadékelemekrol verodik vissza. A visszaverodött jel erosségébol következtethetünk a felhoben található csapadékelemek nagyságára és ezzel összefüggésben a csapadék intenzitására is. A kibocsátás és visszaérkezés közötti idokülönbségbol pedig a csapadékelemek távolsága határozható meg. Az ún. Doppler-féle radarok ezen felül képesek megmérni az adott térrész részecskéinek elmozdulását is, amibol következtethetünk a visszavero objektum (radarhoz képesti) sebességére. A polarizációs radarok két, egymásra meroleges - vízszintes és függoleges - síkban rezgo elektromágneses hullámot bocsátanak ki, ezzel lehetoség nyílik a "hagyományos" radarmérések javítására (lásd 3.5 pont). 
A leggyakrabban alkalmazott hullámhosszak a 10 cm (S-sáv), az 5 cm (C-sáv) illetve a 3,2 cm (X-sáv). A Magyarországon korábban használt, orosz típusú MRL-5-ös radarok S- illetve X-sávban is mértek, a jelenleg rendszeresített három amerikai gyártmányú, polarizációs Doppler-féle radar a C-sávban végez méréseket. 
Mint ahogy a radar felépítésénél már említettük, az antenna az elektromágneses hullámot egy meghatározott (jellemzoen néhány milliszekundomos, azaz nagyjából a másodperc ezredrészének megfelelo) hosszúságú impulzus formájában bocsátja ki egy keskeny nyalábba fókuszálva, ami egy, a radarból nyíló kúpban terjed. A nyaláb szélessége (azaz az a szög, ahol a nyalábban kisugárzott energia a maximális érték felére csökken) az antenna méreteitol és a hullámhossztól függoen 0.5 és 2 fok közé esik. Két impulzus kibocsátása közötti idoben a radar vevoként muködik, azaz fogadja az elozo impulzus visszavert részét. Ez az idotartam határozza meg a radar maximális hatótávolságát, mivel az onnan visszavert, fénysebességgel haladó sugárzás még éppen beérkezik a vevo berendezéshez, mielott a radar egy újabb impulzust bocsátana ki. Ezek alapján annál nagyobb a mérés hatótávolsága, minél hosszabb a két egymást követo kibocsátás közt eltelt ido, másképpen mondva minél kevesebb kibocsátás történik egy másodperc alatt, azaz minél kisebb az ún.impulzusismétlési frekvencia. A hazánkban alkalmazott hatósugarak 30 km, 120 km illetve 240 km. A mérés sugár irányú felbontását az impulzus hosszával tudjuk szabályozni: rövidebb impulzus esetén jobb, hosszabb impulzus esetén rosszabb a felbontás. Az érinto irányú felbontást a nyalábszélesség befolyásolja: minél kisebb a nyalábszélesség, annál részletesebb a mérés. A felbontás egyébként értheto okokból sugárnyaláb szélesedése miatt a radartól távolodva egyre romlik, 100 km-es távolságban már nem jobb 1,5-2,0 km-nél.

 

 

3.2 A reflektivitás mérése

 

1) A radarhoz visszaérkezo sugárzás teljesítménye függ:

 

a) a felhoben található (a hullámhosszhoz képest elhanyagolható méretu) csapadékelemek visszaveroképességétol, a reflektivitástól. A reflektivitás arányos az impulzus által letapogatott térfogatban található visszavero részecskék koncentrációjával és méretük hatodik hatványával. Ez az arányosság akkor teljesül, ha a részecskék gömb alakúak.
A reflektivitás függ továbbá a részecskék halmazállapotától is: a jégszemek gyengébben vernek vissza, mint az esocseppek. Nagyobb jégszemekre (amelyek mérete összemérheto a hullámhosszal) már nem érvényes a hatodik hatványos arányosság, ebben ez esetben a kapcsolatot a jégméret és a visszavert sugárzás teljesítménye között egy jóval bonyolultabb összefüggés adja meg. Ezt általában úgy kezelik, hogy a nagy jégszemek koncentrációját kelloen alacsonynak feltételezik a felhokben, így a róluk történo visszaverodést elhanyagolják. Hasonlóan nem érvényes az összefüggés a hókristályokra, mivel ezek bonyolultabb alakúak, és így a visszaveroképességük attól függ, épp milyen állásban esnek a sugárnyaláb keresztmetszetébe.

b) a felhoben található csapadékelemek radartól vett távolságától (négyzetesen): minél távolabb van egy adott részecske, a visszaverodött jel annál többet gyengül, mire visszaérkezik a vevobe. 

c) a radar tulajdonságai által meghatározott paraméterektol.

 

 

Tehát a radarhoz visszaérkezo sugárzás teljesítményét a következo módon írhatjuk fel:

 

                                             

           

ahol Z a már említett csapadékelemek visszaveroképessége, más néven reflektivitása, r2 a távolságfüggést leíró tag, C pedig a radar paramétereitol függo mennyiség. 

Mivel a Pr mennyiség igen széles, több mint 10 nagyságrendnyi tartományban változik, ezért célszeru a 10-es alapú logaritmusát venni, és szorozni 10-zel, ekkor könnyebben kezelheto mennyiségeket kapunk. Ezek alapján a fenti összefüggés a következoképpen módosul:

 

                                       

 

Az összefüggést célszeru kifejezni a 10logZ-re, mivel ez az a mennyiség, ami közvetlenül arányos a vizsgált régióban található csapadékelemek méreteloszlásával és független a radar tulajdonságaitól, és így alkalmas eltéro radarok méréseinek összehasonlítására. 

 

         

 

A fenti 10logZ mennyiség az általánosan ismert reflektivitás, amiket a radarképeken is megjelenítenek, mértékegysége dBZ. A letapogatott térrész reflektivitását tehát úgy kapjuk meg, hogy az onnan visszaérkezo sugárzás (ez az amit mérünk) teljesítményét korrigáljuk a térrész illetve a radar távolságával (magyarán a hozzáadással felerosítjük a távolabbi jelet, így válik a távolságtól függetlenné a reflektivitás) illetve a radar tulajdonságaitól függo paraméterekkel. 

 

2) Jellemzo reflektivitási értékek a légkörben:

- -30 és 0 dBZ között: nagyon kicsi, maximum néhányszor 10 µm-es nagyságú vízcseppeket tartalmazó, réteges vagy gomolyfelho esetén
- 0 és 10 dBZ között: már 50 µm-es átméroju vízcseppek is jelen vannak a felhoben, továbbá az esot vagy havat adó csapadék intenzitás nagyon gyenge
- 10 és 30 dBZ között: közepes intenzitású esore vagy eros havazás
- 30 és 55 dBZ között: közepes vagy eros intenzitású eso, 40 dBZ felett már zivatartevékenység is társulhat a csapadékhulláshoz
- 55 dBZ felett: a felhoben illetve csapadékzónában már jégszemek is találhatók, amihez zivatartevékenység társul

A reflektivitási értékek felso határa általában gyakorlatilag a radar kalibrációjától függ, jelenleg a magyar radarok esetében ez 70 dBZ körül van. 

 

3.3 Csapadékintenzitás mérés 

 

Ez tulajdonképpen nem közvetlenül mért mennyiség, hanem a mérésbol származtatott érték. Ha ismerjük az adott térrész reflektivitását, akkor gömb alakú részecskéket és szabályos méreteloszlást feltételezve meghatározhatjuk, hogy adott kihullási sebesség esetén egységnyi ido alatt mekkora térfogatú víz érkezik a felszínre a térrészbol. További feltétel, hogy a felho csak esocseppeket tartalmazzon. Ekkor a Z-R kapcsolat viszonylag egyszeruen felírható. Ez alapján lássunk néhány jellemzo csapadékintenzitáshoz tartozó reflektivitási értéket:

 

R(mm/óra) intenzitás 0,1 1,0 10,0 100,0
Z(dBZ) reflektivitás 7 23 39 55

 

A legkisebb, még mérheto csapadékintenzitás nagysága 0,1 mm/h. A Z-R kapcsolatot általában elég sok olyan feltétel kikötésével határozzák meg, amelyek sokszor nem reálisak, ezért az intenzitás számolása sokszor igen rossz eredményeket ad. Bonyolítja a helyzetet, ha a vízcseppek mellett jégszemek is találhatók a felhoben (ami zivataroknál gyakori eset), ekkor egyértelmu Z-R kapcsolat nem is határozható meg. Különösen konvektív csapadék esetében emiatt a csapadékintenzitás radaros becslése igen sok hibával terhelt. Ez a pontatlanság ugyanakkor polarizációs radarok alkalmazásával számottevoen javítható (lásd 3.5 pont). 

 

3.4 Doppler-féle sebességmérés

A Doppler-féle radarok olyan berendezések, amelyek két impulzust bocsátanak ki ugyanabba a térrészbe (természetesen a második kibocsátása elott megvárják az elozo visszaérkezését), ezt követoen megmérik a visszaérkezo elektromágneses hullámok közötti fáziskülönbséget. Ez a különbség a Doppler-elmélet alapján arányos a visszavero objektum radarhoz képesti sebességével (mivel az objektum a két visszasugárzás között elmozdult). Problémaként jelentkezik a mérésnél, hogy ha a visszavero test túl nagy sebességgel mozog, akkor a kapott fáziskülönbség túllépi a 2p-t, azaz nem lehet eldönteni, hogy a mért fáziskülönbség szimplán veendo vagy meghaladja a teljes periódus valamely egész számú többszörösét. Ezt a határozatlanságot úgy lehet kiküszöbölni, hogy csökkentjük a két impulzus közötti kibocsátási idot (azaz növeljük az impulzusismétlési frekvenciát), mivel ekkor a nagyobb sebességgel mozgó objektumról is a visszaérkezo sugárzások fáziskülönbsége garantáltan 2p alá fog esni. A maximális detektálható sebesség és az impulzusismétlési frekvencia között egyértelmu kapcsolat, egyenes arányosság áll fenn: minél kisebb ez a frekvencia, annál nagyobb sebességeket képes detektálni a radar. Ugyanakkor mint láttuk a 3.1-es pontban, minél kisebb az impulzusismétlés gyakorisága, annál nagyobb a mérés hatósugara. A két ellentétes hatású feltétel egyideju figyelembevétele (minél nagyobb hatósugár és maximálisan mérheto sebesség) a frekvencia kompromisszumos megválasztását teszi szükségessé. A fentiek miatt egy C-sávban operáló radar esetében, mint a hazaiak is, elvileg ez azt jelenti, hogy 150 km-es hatótávolságban a maximális érzékelheto sebesség már csak 12 m/s körüli (lásd alsó ábra!) lenne. Ugyanakkor megfelelo mérési eljárással (kettos  impulzus ismétlési frekvencia) egy 120 km-es sugarú körben a hazai radarok +-48 m/s maximális szélsebességeket képesek detektálni.

         A hatótávolság illetve maximálisan detektálható radiális sebesség alakulása az impulzus ismétlési frekvencia függvényében (C-sávú radar esetében) 

 

Ha a reflexió csapadékelemekrol történik, akkor az így kapott sebességinformáció alkalmas lehet a csapadékot produkáló képzodmény (pl. zivatar) áramlási rendszerének feltérképezésére, vagy a szupercellák mezociklonjának az azonosítására.  Ugyanakkor a 3-10 cm-es hullámhosszú sugárzás egyes esetekben a tiszta levegorol is visszaverodhet, foként olyankor, amikor a turbulens levego reflexiós mutatója hirtelen változik, ez leginkább a felszín feletti, kb. 1500 m vastag határrétegben teljesül. Tiszta idoben továbbá a kisugárzott jel visszaérkezhet a levegoben lévo (és azzal együtt mozgó) rovarokról. Ezáltal lehetoség nyílik pl. a zivatar környezetét jellemzo szélprofil eloállítására, ennek az ultrarövidtávú elorejelzésben és a kutatásban igen nagy szerepe van. 

 

3.5 Polarizációs mérések

 

A polarizációs radarok két, egymásra meroleges - vízszintes és függoleges - síkban rezgo (azaz polarizált) elektromágneses hullámot bocsátanak ki. Ekkor a radar tulajdonképpen két mennyiséget mér: az egyes síkokban a csapadékelemek reflektivitását, amelyek eltérésébol következtethetünk a részecskék alakjára. A polarizációs mérésekkel jelentosen javítható a csapadékintenzitás becslése, mivel

1) a csapadékelemek okozta hullámgyengülés (azaz reflektivitás alábecslése) korrigálható

2) lehetoség nyílik a radar abszolút kalibrációjára 

3) a túlságosan leegyszerusített Z-R kapcsolat (lásd 3.3 pont) helyett a polarizációs adatok bevonásával a valóságot jobban megközelíto formulákat írhatunk fel a csapadékintenzitás meghatározására: pl. a jégszemek okozta számítási hiba csökkentheto, reálisabb cseppméreteloszlást alkalmazhatunk az összmennyiség kalkulációjára stb. 

 

 

A polarizációs mérésekkel elviekben lehetoség nyílik a csapadék halmazállapotának megállapítására, bár ez alkalmazási terület jelenleg még a kutatási fázisban tart. 

 

A szakmai észrevételekért köszönettel tartozom Németh Péternek, az OMSZ radaros szakemberének.

 
Forrás: 
 

Geresdi István - Felhőfizika (Dialóg Campus Kiadó, 2004)

 

Robert A. Houze, Jr - Cloud Dynamics (Academic Press Inc., 1993)

 

TRAINING COURSE ON WEATHER RADAR SYSTEMS

Írta / készítette: 

Csirmaz Kálmán

Kategória: 
Tudományos cikk

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat