Publikációk, fordítások

2013-11-24
szupercella.hu
Tudományos anyagunk első részében a mezociklonális tornádók általános jellemzésén túl megismerhetitek a kialakulásuk szempontjából kedvező klimatológiai körülményeket, életciklusukat, felépítésüket és az EF-skála gyakorlati felhasználását.

2013-02-17
szupercella.hu
Hiánypótló új összefoglaló anyagunkban alaposan körülírjuk, mi is az a szupercella, milyen környezeti feltételek mellett jönnek létre, valamint részletesen bemutatjuk a szupercellák jellemző struktúráját és elterjedt osztályozásukat is.    

2013-02-14
szupercella.hu
Új ismeretterjesztő anyagunkban országnyi méretű konvektív viharok, avagy a derecho- jelenség bemutatásával foglalkozunk.    

2011-05-03
szupercella.hu
Amennyiben a vertikális szélnyírás gyenge, a konvektív fel- és leáramlások kialakításában a felhajtóerő a meghatározó. Ebből az ismeretterjesztő anyagból a felhajtóerővel, labilitással kapcsolatos alapismereteket tanulhatjuk meg. Ennek során egy egycellás zivatarfelhő életciklusán keresztül bepillantunk az alapvető folyamatokba, megvizsgáljuk a termodinamikai diagramok és a kapcsolódó paraméterek használatát, és különböző meteorológiai összefüggésekre világítunk rá.  

2011-03-25
szupercella.hu
Ezen ismeretterjesztő összeállításból megtudhatjuk, hogy hogyan lehet megszerkeszteni a hodográfot, és ez alapján hogyan számítsunk ki különféle szélnyírási paramétereket, mint pl. a teljes szélnyírást, az átlagos szélnyírást és az átlagszelet. Röviden ezek használatát is megnézzük, de a szélnyírás zivatarok fejlődésére tett hatását részletesen "A konvekció alapjai III. - A szélnyírás és a konvekció kapcsolata" című anyagban mutatjuk be.                                

2011-03-24
szupercella.hu
Összeállításunkban a vertikális szélnyírás zivatarok fejlődését befolyásoló hatásait mutatjuk be. Ahogy növekszik a szélnyírás erőssége a környezetben, úgy az a zivatarok fejlődésére, típusára, élettartalmára is egyre erősebben rányomja a bélyegét. A vertikális szélnyírás meghatározására, ábrázolására a hodográfot használjuk. Az anyag további megértéséhez ezért ennek alapvető ismerete szükséges. A hodográffal kapcsolatos alapismeretek elsajátításához ajánljuk a "A konvekció alapjai II. - A hodográf használata" című ismeretterjesztő írást.

2011-03-23
szupercella.hu
Jelen írásunk egy hosszabb lélegzetvételű anyag, a squall line-ok sajátosságait részletesebben taglaló munka bevezető része. Elsődlegesen röviden definiáljuk, mi is az a squall line, valamint ismertetjük a squall line-ok alapvető tulajdonságait. Ez követően kitérünk arra is, hogy a squall line-okban megjelenhetnek-e szupercellák, és ha igen, hol, és milyen formában. Az írás második felében pedig bemutatjuk a squall line-ok osztályozását kialakulásuk szerint.

2011-03-23
szupercella.hu
Ezen ismeretterjesztő anyagunkból a nagy területen potenciálisan jelentős károkat okozó zivatarvonalak kialakulásának jellemzőit mutatjuk be képekkel, radaranimációkkal gazdagon illusztrálva. A squall line-ok élet stádiumait különböző vertikális szélnyírási viszonyok mellett vizsgálva betekintést nyerhetünk működésükbe, megérthetjük a velük kapcsolatos alapvető összefüggéseket.

2011-03-23
szupercella.hu
Friss anyagunk ezúttal a squall line-ok néhány alapvető jellegzetésségét tekinti át. Elsőként a squall line-oknál gyakran megfigyelhető peremfelhőt ismertetjük röviden, majd részletesebben elmélyedünk a vonalas zivatarrendszerekhez kapcsolódó jellegzetes hőmérsékleti és nyomási régiók ismertetésében. Az állapothatározók e jellegzetes eloszlása ugyanis a felelős többek között a hátoldali jet kialakulásáért a squall line-okban, amely jet a felszín közelében roppant erős kifutószeleket képes generálni. Ehhez kapcsolódóan végül pár mondatban arról is szót ejtünk, hogy milyen körülmények játszanak közre a squall line-ok heves szélviharainak kialakulásában.  

2011-03-22
szupercella.hu
A radarok a mezoskálájú folyamatok, zivatarok, szupercellák követésének és tanulmányozásának elengedhetetlen távérzékelésű mérőeszközei. Épp ezért arra vállalkozunk jelen írás keretében, hogy a nagyérdeműt megismertessük a radarmérések fizikai hátterével, alapvető tudnivalóival, széleskörű alkalmazási területeivel, de szót ejtünk a mérések buktatóiról és korlátairól is. A két részesre tervezett írás első részében az alapvető fogalmakat tisztázzuk, illetve részletesen elmagyarázzuk, mit és hogyan mér tulajdonképpen az időjárási radar. A hamarosan következő második részben a megjelenítési típusokról, a gyakori mérési problémákról illetve a radarok mezometeorológiában történő alkalmazásáról fogunk részletesen értekezni.

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat